Socraíodh le déanaí go n-infheisteoinn mo chuid ama ag déanamh codarsnachta agus comparáid idir saol an pheileadóra idir-chontae i Roinn a Ceathair agus an peileadóir proifisiúnta san Astráil. Chuir mé fios ar mo chara Seán Hurley atá ina pheileadóir leis an gCumann “Freemantle”. Lonnaithe i bPerth, bhí sé níos mó ná toillteanach páirt a ghlacadh i mo fheachtas! Bhí réim fíor rathúil ag Seán lena chumann Droichead Baile Sheáin i gCill Dara agus meánscoil Naomh Mhuire in Éadan Doire le cúpla bliain anuas. Ina dteannta sin ghlac sé páirt lárnach i bhfoireann sinsearach Chill Dara. Ainneoin a aois, peileadóir an-aibí ab ea é sular aistrigh sé ón teocht gruama in Éirinn go dtí an aimsir níos fabhraí sa leathsféar theas.

Ag druidim tús an tseasúra nua peile nach foirfe é ár saol agus stíleanna maireachtála a chur faoi solas le chéile, iad a scarúint agus na torthaí a thuairisciú. Táim den bharúil go mbeadh suim ag muintir na hÉireann i saol an pheileadóra proifisiúnta agus a aistear uathúil a leanúint níos géire.

As seo amach beidh mé ag foilsiú blog gach coicís agus cuirfear an béim ar ábhair difriúla agus coitianta. Seo an chéad cheann agus tugtar na sonraí ag diriú ar ár saolta pearsanta féin, buaicphointí go dtí seo, tuairimí, cuspóirí le haghaidh na bliana amach romhainn agus araile. Beidh na blaganna dar gcionn ag déanamh staidéir ar:

  • Léargas agus dul i gcion ar ár n-aiste bia. Cad a itear ag an mbeirt againn? An saghas bhia is tabháchtaí thar seachtain amháin
  • Na seisiúin traenála atá againn thar seachtain amháin eile. Ar an bpáirc, na meacháin, béim ar síneadh.
  • Ár stíl maireachtála agus na difríochtaí ba mhó idir cursaí amaitéarach agus proifisiúnta agus íobairtí riachtanacha an dá chluiche.
  • Buntáistí agus dea-tréithe an dá eagraíochtaí, an CLG agus an AFL, agus na rudaí is práinne ba chóir dúinn a chur i ngleic i mbliana

Brian Darby

@bodiarmada

0879164739

Ainm: Seán Hurley

Leasainm: Hurls

Aois: 22

Airde: 6’5”

Meáchan: 97kg

Cumann: Droichead Baile Sheáin

Contae: Cill Dara

Onóracha buaite agat:

 • Craobh Coláistí Laighean A, Chríochnaíomar an cluiche cheannais sa dara háit,
 • Craobh meánscoile na hÉireann leibhéal B
 • Craobh Cumann fé 21
 • Craobh idirmheanach i gCill Dara
 • Dhá chraobh Uí Bhróin
 • Craobh Laighean fé 21
 • Dhá Chraobh Laighean soisearach agus
 • Comórtas Mhic Shigiúir “All Star”

Do chéad cluiche idir-chontae leibhéal sinsearach: 2010

Ceol is fearr leat: Réimse leathan! Faoi láthair tá Cheerleader ó “Omi” ar barr mo liosta.

Bia is fearr leat: Mexican chicken wraps agus sailéad slaintiúil

Buaicphointe pearsanta peile go dtí seo: 2013- Ag buachaint craobh chumainn agus ina dteannta sin ag buachaint Chraobh Laighean fé 21 sa bhliain céanna. Bronnadh an duais Laoch na himeartha orm sa dá chluiche

Láthair is fearr leat: Pórt Laoise, Baile Droichead Sheáin, Páirc an Chrócaigh

Cuimhne CLG is luaithe agus tú i do pháiste: Cill Dara ag imirt i gcluiche cheannais na hÉireann 1998

Buntáiste is mó faoi bheith i do chónaí san Astráil: An aimsir, stíl mhaireachtála fabhraí

An rud is measa faoi bheith i do chónaí san Astráil: Braithim uaim iad mo chlann agus cairde. Tá sé níos easca le cabhair na láithreáin líonraithe sóisialta éagsúla, Whats app mar shampla.

Cuspóirí 2015: Dul chun cinn a dhéanamh leis an gcluiche seo chomh tapaigh agus is féidir liom agus forbairt a dhéanamh san Astráil

Dá bhféadfainn ábalta imirt l’aon fhoireann eile in Éirinn bheadh sé…… Áth Cliath nó Gaillimh

Cúis? As Áth Cliath í mo Mham agus b’fheidir go bhfuil mé ar thóir rathúla! Fear an-bhrodúil na Gaillimhe is ea é mo sheanathair. Nuair a bhíos i mo ghasúr d’fheicfinn ar na “Tribesmen” ar an teilifís in éineacht leis

Braithim uatha é is mó, a bheith i mo chónaí in Éirinn: Ag baint fút le mo chairde, clan agus braithim uaim í mo neacht Robyn ag fas aníos.  Nuair a thagann an samhradh in Éirinn agus nuair a bhíonn boladh an fhéir san aer, tá fhios agat go bhfuil séasúr peile faoi lán sheol. Braithfidh mé uaim é an mothú sin.
Ainm: Brian Darby

Leasainm: Barney, Darbs

Aois: 29

Airde:5′ 8”

Meáchan:75kg

Cumann: Ród

Contae: Uíbh Fhailí

Onóracha buaite agat:

 • 7 gcraobh sinsearach Uíbh Fhailí
 • 5 bonn na sraithe Uíbh Fhailí
 • 5 chraobh fé 21 Uíbh Fhailí
 • Craobh amháin mionúir Uíbh Fhailí
 • Craobh amháin Sraith na hÉireann Roinn 4

 Céad cluiche sinsearach:2008 i gcoinne Iarmhí, Tulach Mhór

Ceol is fearr leat: Coldplay, Snowpatrol

Bia is fearr leat: Chicken curry, Fish pie

Buaicphointe pearsanta peile go dtí seo: Ag glacadh páirt sna craobhacha Laighean le foireann Uíbh Fhailí agus Ród

Láthair is fearr leat: Páirc an Chrócaigh

Cuimhne CLG is luaithe agus tú i do pháiste: Na seisiúin traenála Fé 10 i Ród gach maidin Dé Sathairn agus ag am lóin sa Scoil Náisiúnta i mBaile Bhriain

An buntáiste is fearr faoi bheith i do chónaí in Éirinn:

 • Dearcadh greannmhar na n-Éireannaigh
 • Ní bhítear rófhada ón aon áit
 • Na caidrimh gairide agus
 • Spóirt ó tús go deireadh na bliana

An rud in measa faoi bheith i do chónaí in Éirinn:

 • An droch-aimsir formhór an ama
 • Ár neamhábaltacht forleathan modhanna na dtimpeallán a thuiscint
 • Truailliú agus
 • Daoine caolaigeantacha

Cuspóirí 2015: Ardú céime a bhaint amach as roinn a ceathair sa tsraith, tús maith agus rathúil a dhéanamh sa chraobh Laighean agus dhá chraobh in Uíbh Fhailí a leagadh taobh le taobh

Dá mbeinn ábalta imirt l’aon foireann eile in Éireann seachas Uíbh Fhailí, bheadh í………Gaillimh nó contae na Mí

Cúis?  Chaith mé ceithre bhliain den chéad scoth ag freastal ar Ollscoil i gcathair na Gaillimhe agus as Baile Locha Riach í mo Mháthair. Bhíos an-tógtha i gcónaí le stíl na Mí agus a meon misneach is diongbháilteacht

Dá mbeinn ábalta athrú go dtí tíre eile ar fud an domhain bheadh í: Dubai, The UAE (United Arab Emirates)

B’aoibhinn liom do thuairimí a chloisteáil i mBéarla nó trí mheáin na Gaeilge agus bheinn an-bhuíoch díot más féidir leat iad a Retweet le do thoil

Sean
Seán Hurley. Cill Dara agus Freemantle
INPHO_00709774
Brian Darby. Uíbh Fhailí agus Ród

Written by briandarbymedia1

Leargais agus tuairimí faoi mo shaol agus breise. Spórt, eachtraí polaitiúla agus an nuacht is deanaí sa bhaile agus thar lear. B'aoibhinn liom do thuairimí phearsanta féin a chloisteail agus iad a phlé. "Bíonn dhá insint ar gach scéal" :)

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s