Kerry_Cork Cuirfidh na sean-naimhde aithne ar a chéile Dé Domhnaigh

Tá neart eolais againn faoi na comharsanna i gCuige Mumhan! Ainneoin na n-argointí a bhí ag na contaetha eile sa chuige níos luaithe sa bhliain, nuair a shochraíodh é go mbeadh Ciarraí agus Corcaigh ar an dá thaobh san chomórtas, níl breag ar bith ansin go mbeadh formhór daoine sásta na seanchumhachtaí a fheiceáil sa chluiche cinniúnach. Cur i gcás Ciarraí i gcoinne an Chláir nó Tiobraid Árann b’fheidir. Táim den bharúil go ndhéanfaidís a seacht ndicheall agus go mbeadh cluiche iomaíoch againn ach déarfainn nach mbeadh an teannas céanna againn. Cloiseadh agallamh suimiúil ó Ken O Halloran, cúl baire Corcaigh i rith na seachtaine, ina luaigh sé “d’fhéadfá a rá go bhfuil an iomaíocht céanna idir Corcaigh agus Ciarraí mar atá idir na Ceiltigh agus Rangers san Alban”. Cífimid ar an Domhnach cé chomh teasaí is atá sé ach ard seans go bhfuil an ceart aige.

Chonacthas i rith na sraithe i mbliana, tionchár Pháirc Uí Rínn in ionad Páirc Uí Chaoimh agus an cuma fíorcompórdach a bhí ag Corcaigh san áit. Ní raibh aon práinne orthu agus chuir siad an lámh in uachtar thar gach foireann seachas Tír Eoghain a chríochnaigh ar comhscór. De réir dealraimh bíonn na lucht féachanna i ngar don aicsion aguc cruthaíonn sé atmaisféar iontach. Ar an Domhnach beidh siad thar nais i bPáirc UÍ Chaoimh agus tá na toisí céanna ag an dá pháirc (144 x 88m). I mí Aibreáin, rinne Corcaigh scrios ar Chiarraí i dTrá Lí, páirc i bhfad níos lú ná Páirc Uí Chaoimh.

I mo thuairim phearsanta féin agus níl ann ach mo thuairim féin, cruthóidh an fhairsing agus an méid spáis deacrachtaí níos mó do Chiarraí. I measc a dtosaithe contúirteacha feicfear Paddy Kelly, Paul Kerrigan, agus Brian Hurley mar shampla agus beidh sé beagnach dodhéanta iad a smachtú. Is annamh go bhfeictear droch liathróid ag dul isteach i bpáirceanna leathan go háraithe ón bhfoireann chómhaith is atá Corcaigh agus bainfidh siad úsáid as gach liathróid díreach a thiocfaidh isteach in a dtreó. Sa bhreis ar sin, beidh Marc Ó Sé agus Aidan O Mahoney, seanadoirí na foirne, lonnaithe sna háite lán cúlaí lár agus lán cúlaí ar dheis, an líne is contúirtí ó mo thaithí phearsanta féin!

Níl alán daoine ag tabhairt seans do Chiarraí. Níl a fhios agam an mbeidh sé chomh aon-taobhach ach tabharfaidh mé seans reasúnta dóibh. Ar ndóigh tá sé go hiontach a fheiceáil go bhfuil James O Donoghue ar fáil arís agus beidh níos mó taithí acu sna tosaithe le Bryan Sheehan agus Donnchadh Walsh. Is mór an trua go mbeidh Paul Galvin agus Tomás Ó Sé in easnamh as seo amách ach tá a sos tuillte go mór acu! Ar an taobh eile beidh cíocras mór ag na peileadoirí óga agus is cuma leis an óige cá leagann sí a gcos!

Chun deireadh a chur ar an scéal ceapaim go bhfuil an móiminteam ag Corcaigh. Ba chóir dom a rá go bhfuil an cothrom faighte go fíormhaith ag Aidan Walsh, Eoin Cadogan agus Damien Cahalane agus iad ag feabhsú sa dhá córas. Tá gach rud ina bhfabhar agus beidh aon toradh seachas bua cuimsitheach sa bhabhta seo inghlactha i súile a lucht féachanna. Corcaigh le farasbarr seacht gcúilín.

Written by briandarbymedia1

Leargais agus tuairimí faoi mo shaol agus breise. Spórt, eachtraí polaitiúla agus an nuacht is deanaí sa bhaile agus thar lear. B'aoibhinn liom do thuairimí phearsanta féin a chloisteail agus iad a phlé. "Bíonn dhá insint ar gach scéal" :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s