Tús an tsamhraidh le cunamh Dé agus mar mhúinteoirí, beimíd ag diriú ár n-aigne ar na laethanta saoire. Ocht seachtaine fágtha ach cé a tá ag comhaireamh! Ar bealach amháin nó bealach eile dealraíonn sé go mbíonn meon níos dearfaí ag gach duine nuair a thagann athrú san aimsir ó na laethanta gearra, dorcha, fuar agus feannaideach. Bhí an tádh linn i rith na Cásca agus mar a chloisfeadh riamh “mura mbeadh agat ach an pocán gabhar, bí sásta leis!!

Ar an gcéad dul síos,ba mhaith liom leargás a thabhairt duit faoi chrinniú a d’fhreastail mé ar le deanaí. Lonnaithe i mBiorra, Co. Uíbh Fhailí bhí “Fillm Festival” ag tarlú in oifigí an “Tin Jug Studio”. Ag an bpointe seo, bheadh orm a rá le cinnteacht, nach bhfuil taithí ar bith agam ag tabhairt mo thuairimí pearsanta féin faoi roinnt scannáin! Sin ráite, fuaireas cuireadh ó bhean fíor-uasal, Rosalind Fanning, ón gcumann agus bhíos níos mó na toillteanach é a ghlacadh.(Mar a tharlaíonn sé bhí oíche saor agam ón traenáil!). Ar ndóigh bhí an áit plodaithe le daoine fial flaithiúil agus bhí roinnt bia agus deochanna éagsúla ar fáil freisin. Chas mé le Tadhg O Cruadhlaioch, an fear a bhí i gceannas ar an ocáid. Fear deas agus bhí sé de phribléid dom a bheith ag caint le duine chomh proifisiúnta as Ghaeilge. Bhí “buzz” ceangailte leis a bheith ag cumarsáid in ár dteanga dhúchais agus tá súil agam gur bhain sé an-taitneamh céanna as ár gcomhrá.

Ceiliúradh ab ea é agus cuireadh an béim ar scannáin ón Éireann, na Stáit Aontaithe agus na tíortha Laidineacha. Bhí an t-ambasadóir Dr. Hermes Herrera Hernández, ó Cuba i láthair agus thug sé óráid den chéad scoth roimh na heachtraí. B’eigean dó agus a bhean chéile, filleadh ar ais go dtí Baile Átha Claith gan mhoill. Bhaineamar an-sult as na bpictiuirí go léir caithfidh mé a admháil agus creidimse go láidir, ba é “Medio Minuto” an cheann is fearr. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil dóibh go léir. Tadhg, Rosalind agus Derek. Maith sibh agus coimeád suas an sár-obair. Níl bhur n-iarracht caillte ormsa nó ar aon duine eile a bhí ann ar an Mháirt. Go raibh maith agaibh go léir.

Go bhfoire Dia orainn, i gcuige Laighean. An bhfaca tú an luas lasrach a bhí ag na Dubs an tseachtain seo caite?! Níl aon dabht ach go raibh tasc dodhéanta ag Doire. D’ainneoin cé chomh tapaigh agus cumhachtach ab ea iad níos luaithe sa bhliain i bPáirc na gCeilteach, bhí test níos deacra os a gcomhair i bPáirc an Chrócaigh! Bhí an rialtacht amhlaidh arís agus nuair a shéid Cormac Reilly a fheadóg dheireanach bhí trí chúilín agus naoi gcúilín déag aimsithe ag na Dubs, bearna cúig chúilín is scór eatarthu. Firic suntasach, tá ceithre chúilín déag agus céad is triocha hocht gcúilín aimsithe acu in iomlán i gcoinne an fhreasúra is fearr sa tír go dtí seo. Ní ba chóir duit a rá nach bhfuil an cumas orthu, foireann eile a chur amach agus an Craobh Uile Eireann a bhuacaint! Is minic go bhfeictear fear ionad a thagann isteach agus déanann sé go fíor-mhaith ach i gcás Átha Cliath is minic go mbíonn an fear ionad níos fearr ná an duine a tá ag teacht amach! Bernard Brogan ar ais agus ag feidhmiú ar árd-chaighdeán, níl aon dabht as seo amach go mbeidh sé an-deacair an lámh in uachtar a chur orthu i 2014. Ba ceart agus chóir go mbeadh siad ag imirt a gcluichí sna páirceanna  eile seachas Páirc an Chrócaigh an t-am go léir. Caithfidh an CLG an bearna idir iad féin agus na foirne eile a laghdú nó buntáiste níos lú a thabhairt dóibh ar a laghad.

 

 

 

 

 

 

Image Mé féin agus Tadhg O Cruadhlaioch ag an gcruinniú. Feach ar an “Tin Jug”!

Written by briandarbymedia1

Leargais agus tuairimí faoi mo shaol agus breise. Spórt, eachtraí polaitiúla agus an nuacht is deanaí sa bhaile agus thar lear. B'aoibhinn liom do thuairimí phearsanta féin a chloisteail agus iad a phlé. "Bíonn dhá insint ar gach scéal" :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s