snag

Duirt m’athar le deanaí gur eolas coitianta é i measc seandaoine na hÉireann, go dtosaíonn feachtas an bpreachán, a neadacha a thógail ar an gcéad lá mí Márta. Níos suimiúla ná sin, má thiteann an chéad lá mí Márta ar an Domhnach, ní thosaíonn siad an obair go dtí an dara lá!! Níor mhaith liom na firicí nó na daoine siúd a cheisteach mar chun na fírinne a rá, creidim iad i gcoitinne agus tá an-mhuinín agam iontu. Gan dabht bíonn gach duine ag tnúth go mór leis an Samhradh. Beidh na laethanta ag dul níos faide agus an teocht ag ardú an t-am go léir.

Sa mheáin, fograíodh cúpla scéalta suntasach i rith na seachtaine. Trácht go mbeidh cogadh sar i bhfad idir an Rhúis agus an Úcráin. D’fheiceadh na heachtraí sceimhlitheoireachta le deanaí agus tá gníomh práinneach ag teastail uathu chun tragóid dochreidte a éalu. Rinne na Rúisigh ionsaí ar foirgneamh i gCrimea. Arís, tá trua agam do na daoine bochta atá faoi thionchar na sceimlitheoirí. Filleann an fheall ar an bhfeallaire. An t-seachtain seo, d’fhreastal ceannaraí na hEorapa ar cruinniú i mBaile Átha Cliath chun na heachtraí scanrúla a phlé agus iarracht a dhéanamh iad a dhiochudú agus reiteach a aimsiú. Guimís gach rath orthu.

Táimíd ag druidim le “Seachtain na Gaeilge”. I mo sheomra ranga beimíd ag déanamh ár ndicheall an Ghaeilge a labhairt chomh minic agus is feidir linn i rith an lae. Tugann an Ghaeilge deis iontach dúinn, páirt lárnach a ghlacadh in ár dteanga dúchais agus ár gcultúr a chur os comhair an dhomhain. Tá na blianta taitneamhacha tairbheacha cáite agam ag labhairt í sa bhaile agus scoil. Tá Gaeilge ag gach duine. Chas mé leis an iar iomanaitheoir agus laoch na Gaillimhe Joe Connolly an t-seachtain seo chaite. Bhí sé de phribléid dom a bheith ag caint le duine chomh cinéalta, macanta agus thaitin an chat go mór liom. Duirt sé, is cuma cén áit ina mbíonn sé, déanann sé a dhicheall an Ghaeilge a úsáid i bhfaisean neamhfhoirmiúil agus bheadh ionadh ort an méid duine a dtugann freagra Gaeilge duit freisin! Ba choir dúinn í a chur i bhfeidhm chomh minic agus is feidir linn. Tá meadú thar cuimse tágtha i measc na ndaoine áta ag labhairt Gaeilge agus feictear iad go soléir ag an am ceanna. Tír gan teanga, tír gan anam.

@bodiarmada

Written by briandarbymedia1

Leargais agus tuairimí faoi mo shaol agus breise. Spórt, eachtraí polaitiúla agus an nuacht is deanaí sa bhaile agus thar lear. B'aoibhinn liom do thuairimí phearsanta féin a chloisteail agus iad a phlé. "Bíonn dhá insint ar gach scéal" :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s